Carpon Sunda Barudak

Mitra sunda wa mangle 2437 presentation transcript para mitra bulan romadon bulan anu mulya geus ngantunkeun urang sadayana teu aya nu terang anging. T pas pangacaprukan mojang bandung liezmaya web id weblog urang sunda nu k r diajar nyunda. 3 nyaeta sastra sunda sampakan dongeng mantra carita pantun kakawihan sisindiran jeung sastra sunda sampeuran pupuh carpon novel sajak bebas. Rumah baca buku sunda jeung sajabana yang dimaksud rumah baca pada dasarnya tempat yang menyediakan buku untuk dibaca para peminat tanpa dipungut bayaran. Budaya sunda warisan ti karuhun teh kiwari ampir ampiran ngan saukur tinggal carita wungkul geus langka barudak ayeuna nu daek ngamumule budaya seni sunda terutami.

Rek kitu pantes sasat mayang t h budak ngora anu kar k belasan taun gubrag ka alam dunya b da jeung kuring anu geus bau taneuh mayang ngora geuning kacida resep kana basa indung basa sorangan basa sun. Conto carpon carita pondok basa sunda budak koruptor karya lulu asmi lathifah s di smp merdeka aya hiji budak istri nu pada dipikaresep ku babaturanna salain bageur manehna teh pinter deuih alin hiji. Carpon sunda ulangan di isuk poe tabuh 6 30 geus loba barudak dikelas biasana oge pan tabuh 6 30 teh keur aya 4 orang nu geus datang ka kelas teh tapi poe iyeu teh beda hampir saluruh siswa nu dikelas. Punya api pa cenah sakedapan yuswa nelek nelek budak ngora t a pakulitanana beunang disebut konar buukna mod l punk rock pirang semu beureum duka bener asli duka p dah dic t ceulina dianting sabeulah. Kilang bara barangbere nu lain teu bisa atuh alas dahar mah kop teh teuing jeung ongkoh ema mah geus seubeuh barangdahar sagala rupa oge ari si sujang kapan budak keneh jeung sakitu rewogna sagala.

Mitra Sunda Wa Mangle 2437 News

Mitra Sunda WA - Mangle 2437 Presentation Transcript. Para Mitra, Bulan Romadon, bulan anu mulya geus ngantunkeun urang sadayana. Teu aya nu terang anging ...

http://www.slideshare.net/mitra_sunda/mangle-edisi-augustus-2013

Tpas Pangacaprukan Mojang Bandung Liezmayawebid News

Tépas Pangacaprukan Mojang Bandung | LieZMaya.Web.ID WeBlog Urang Sunda nu kér diajar Nyunda!

http://www.liezmaya.web.id/

Materi Pembelajaran Sastra Sunda Di News

3 nyaeta sastra Sunda sampakan (dongeng, mantra, carita pantun, kakawihan, sisindiran) jeung sastra Sunda sampeuran (pupuh, carpon, novel, sajak bebas).

http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_DAERAH/195906141986011-DEDI_KOSWARA/MATERI_PEMBELAJARAN_SASTRA_SUNDA_DI_SD_JEUNG_SMP.pdf

Rumah Baca Buku Sunda Dongengdongeng News

RUMAH BACA BUKU SUNDA JEUNG SAJABANA Yang dimaksud Rumah Baca pada dasarnya tempat yang menyediakan buku untuk dibaca para peminat tanpa dipungut bayaran ...

http://rumahbacabukusunda.blogspot.com/2010/02/dongeng-dongeng-sunda.html

Pahlawan Sunda Dwi Sartika News

Budaya sunda warisan ti karuhun teh kiwari ampir ampiran ngan saukur tinggal carita wungkul, geus langka barudak ayeuna nu daek ngamumule budaya seni sunda (Terutami ...

http://www.liezmaya.web.id/2007/11/pahlawan-sunda-dwi-sartika.html