Contoh Paparikan Silih Asih

. Related posts contoh biantara basa sundanama kandang binatang dan tukang dalam bahasa sundabasa lulugu dan basa wewengkoncontoh dongeng sunda sakadang kuya jeung. Ulin ka jalan juanda sawaktos bulan puasa mun ngaku urang sunda tong poho kana basa aya jalma teu boga alis sabab g. Tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah nya kepada kita semua dan hanya karena rahmat hidayah nyalah pada hari ini kita. Beberapa contoh paparikan atau sisindiran majar maneh nganyam samak neukteukan bari motongan majar maneh neang anak ngadeukeutan popotongan kapungkur aya di bandung.

Conto sisindiran paparikan paparikan anu sifatna silih asih aya kungkang dina pare katempona jiga banteng aduh akang hese sare emut wae raray eneng paparikan anu sifatna piwuruk baju heubeul tereh soe. Paparikan anu sifatna piwuruk silih asih sesebred paparikan nu sipatna piwuruk 1 meuli kurupuk sadacin diwadahan kana kalo nu dipupuk ku prihatin eta diasih ku alloh 2 hayang pisan gera dahar ngan tay. Paparikan jeung rarakitan ngabogaan sifat anu sarua silih asih hartina kabagusan piwuruk nyaeta piken nasehat heureuy guguyon biasana sifatna ledekan contoh paparikan basa sunda cikaracak ninggang bat. Pada larik ketiga dan pangkal larik kedua diulang kembali pada larik keempat dilihat dari isinya rarakitan ada yang berwatak pepatah piwulang piwuruk romantisme silih asih birahi dan jenaka s s br d. Dilihat dari isinya paparikan ada yang berwatak pepatah piwulang piwuruk romantisme silih asih birahi dan jenaka s s br d banyol di samping itu ada pula yang berisi ungkapan terima kasih dan permohona.

Macammacam Sisindiran Basa Sunda Unsilster News

Related Posts:Contoh Biantara Basa SundaNama Kandang Binatang dan Tukang dalam Bahasa SundaBasa Lulugu dan Basa WewengkonContoh Dongeng Sunda: Sakadang Kuya Jeung ...

http://unsilster.com/2011/02/macam-macam-sisindiran-basa-sunda/

Sisindiran Sunda News

Ulin ka jalan juanda sawaktos bulan puasa mun ngaku urang sunda tong poho kana basa aya jalma teu boga alis sabab g...

http://sunda-sisindiran.blogspot.com/

Naskah Pemasrahan Calon Mempelai Pria News

Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan hanya karena rahmat hidayah-Nyalah pada hari ini kita ...

http://kangsukma.blogspot.com/2012/06/naskah-pemasrahan-calon-mempelai-pria.html

Sisindiran Sunda Paparikan News

Beberapa contoh paparikan atau sisindiran Majar maneh nganyam samak Neukteukan bari motongan Majar maneh neang anak Ngadeukeutan popotongan Kapungkur aya di bandung

http://sunda-sisindiran.blogspot.com/search/label/PAPARIKAN