Contoh Pasrah Temanten

Kawula nuwun panjenenganipun para alim para kyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning illahi mirungganipun dumaten panjenenganipun. Masih banyak lagi account options masuk setelan penelusuran. Ccccccccc mirengaken sesorah tata pengantin jawa mata pelajaran bahasa jawa kelas semester. Panjenenganipun bp prasetyo ingkang pasrah menggah lekasing pangandika panjenengan hamasrahaken putra temanten kakung kula tampi kanthi sae mugi handadosaken suka. Bagi sebagian kalangan membuat naskah pidato itu ibarat membalikan telapak tangan tp bagi pemula seperti penulis ini bisa pusing tujuh keliling apalagi.

Tinarbuka sowaning putra temanten saking sasana busana kepareng humarak sowan lenggah wonten ing sasana rinengga dening para ingkang piniji pasrah panampining putra temanten kakung dening para tetuwan. Contoh pasrah temanten jawa assalamualaikum wr wb mawantukunjuk para jumhur haji hajah ingkeng hanuntun kiblating panembah ingkeng kawula hormati mawantukunjuk bapak kiyai ibu nyai ingkeng rinten dalu. Beberapa waktu yang lalu cungkupmania belajar ngeblog telah berbagi contoh pidato penyerahan pengantin memakai bahasa jawa kali ini akan melanjutkannya dengan postingan contoh pidato penerimaan pasrah. Contoh pasrah penganten ngunduh mantu sederhana assalaamu alaikum wr wb kulo nuwum katentreman soho karahayon hawit sihipun gusti allah ingkang moho agung ingkang moho moho welas ingkang moho asih. Tuladha pasrah temanten atur pasrah temanten assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh para pepundhen para sesepuh para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dhumateng pepoyaning kautamen ingkang.

Abqon Robeth Contoh Pranoto Acoro News

Kawula nuwun, Panjenenganipun para alim para kyai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning illahi, mirungganipun dumaten panjenenganipun ...

http://abqonrobeth.blogspot.com/2011/03/contoh-pranoto-acoro-basa-jawi.html

Google News

Masih banyak lagi ยป Account Options. Masuk; Setelan penelusuran

http://www.google.co.id/

Modul Basa Jawa Kelas Xii News

ccccccccc MIRENGAKEN SESORAH TATA PENGANTIN JAWA Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Kelas / Semester ...

http://ngleluribasajawa.wordpress.com/2011/05/25/modul-basa-jawa-kelas-xii-semester-1-3/

Gilam News

Panjenenganipun Bp Prasetyo (ingkang pasrah) menggah lekasing pangandika, panjenengan hamasrahaken putra temanten kakung kula tampi kanthi sae, mugi handadosaken suka ...

http://ldgn-gilam.blogspot.com/

Pidato Penyerahan Pengantin Memakai Bahasa News

bagi sebagian kalangan ,membuat naskah pidato itu ibarat membalikan telapak tangan.tp bagi pemula seperti penulis ini bisa pusing tujuh keliling apalagi ...

http://wongcungkup.blogspot.com/2013/05/contoh-naskah-pidato-penyerahan.html