Dongeng Nyaeta

Dongeng carita rayat jeung lian ti eta beunang ngumpulkeun nyalin jeung nyusun jisim uing. 3 nyaeta sastra sunda sampakan dongeng mantra carita pantun kakawihan sisindiran jeung sastra sunda sampeuran pupuh carpon novel sajak bebas. Ku ki umbara ari batur mah cenah asa boga hutang t h mun kaliwat solat kuring mah lain nya ta mun aya lalajoaneun teu lalajo teuing atuh da mun ngad ng. Contoh dongeng bahasa sunda dongeng bahasa sunda si kabayan dicukur si kabayan teh kandulan pisan ari kandulan teh jahe. Kacatur kacaritakeun cak kolot dihiji tempat anu ayana di kabupaten bekasi kecamatan bojongmangu desa sukamukti aya hiji lembur nu ngarana cipeucang.

Caritana pondok lanjeuran carita dina dong ng biasana basajan jeung pondok ari nu jadi alesanana nya ta carita dong ng osok didong ngkeun ka barudak nu tangtuna wa kamampuh nangkep basa jeung caritana. Dapet tugas disuruh nyari apa bedanya carpon sama dongeng naon bedana carpon jeung dongeng ari dongeng mah nyaeta karangan sasta anu direka reka fiksi ukuranna panjang diposkan oleh ahmad fauzan di. Jenis jenis dongeng 1 dongeng fabel nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sato anu bisa ngomong kawas manusa contona kancil jeung buhaya kuya jeung monyet ngala cau kuya jeung monyet ngala cabe. Dongeng sasakala leg nda nya ta dong ng anu eusina nyaritakeun asal muasalna kajadian hiji tempat barang sasatoan atawa tutuwuhan contona dong ng sasakala situ bagendit jeung sasakala talagawarna c. Dong ng t h ngaran salasahiji golongan carita dina wangun prosa lancaran dong ng nya ta carita r kaan anu m r kesan pamohalan tur ukuranana parondok memang aya oge dong ng anu kesan pamohalanna teh.

Dongeng Uing News

Dongeng, carita rayat, jeung lian ti eta beunang ngumpulkeun, nyalin, jeung nyusun jisim uing

http://dongeng-uing.blogspot.com/

Materi Pembelajaran Sastra Sunda Di News

3 nyaeta sastra Sunda sampakan (dongeng, mantra, carita pantun, kakawihan, sisindiran) jeung sastra Sunda sampeuran (pupuh, carpon, novel, sajak bebas).

http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_DAERAH/195906141986011-DEDI_KOSWARA/MATERI_PEMBELAJARAN_SASTRA_SUNDA_DI_SD_JEUNG_SMP.pdf

Rohang Kalam Jeung Daluang News

Ku Ki Umbara. Ari batur mah cenah asa boga hutang tèh mun kaliwat solat, kuring mah lain, nyaèta… mun aya lalajoaneun teu lalajo. Teuing atuh, da mun ngadèngè ...

http://bujanggamanik.wordpress.com/

Contoh Dongeng Bahasa Sunda Pendidikan News

CONTOH DONGENG BAHASA SUNDA Dongeng Bahasa Sunda " Si Kabayan Dicukur" si kabayan teh kandulan pisan. ari kandulan teh jahe=...

http://rafhaulfa.blogspot.com/2013/08/contoh-dongeng-bahasa-sunda.html

Kumpulan Dongeng Basa Sunda News

Kacatur kacaritakeun cak kolot, dihiji tempat anu ayana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bojongmangu, Desa Sukamukti aya hiji lembur nu ngarana Cipeucang.

http://dongengbasasunda.blogspot.com/