Kumpulan Wangsalan

Yohanes suwanto just another blog dosen dan staff uns tempat berbagi tulisan weblog. Orang jawa sangat akrab dengan kata cangkriman bahkan dalam rangka menghibur dan komunikasi tidak jarang menggunakan cangkriman apa dan bagaimana cangkriman. Kira kira wis setaun desa dhadapan ngalami mangsa ketiga kang dawa dadine larang pangan lan akeh lelara gawe uripe warga ketula tula. Jurnal bahasa jilid 10 bil 1 jun 2010 jun 1 2010 at 4 00 am dikirim dalam uncategorized tinggalkan komen kandungan pilihan bahasa dan lingua franca suku kaum. Just another wordpress com site mutiara yang hilang di tengah pro kontra kurikulum perekat bangsa oleh nur endah puspita arum.

Pencemaran minyak bumi crude oil manfaat buah pare untuk kesehatan kumpulan parikan bahasa jawa kumpulan parikan tuladha bahasa jawa 2 wangsalan bahasa jawa. Wangsalan bahasa jawa ghostnet gumiwang wangsalan bahasa jawa net kumpulan parikan tuladha bahasa jawa 2 no tuladha 1 bengi bengi aja adus mundhak diwedeni medi aku. 1 kang diarani wangsalanunen unen saemper cangkriman kang dikanthenio batangane pisan sanajan batangan mau mung nyrempet wae 2 wangsalan lambawangsalan kang mung isis batangan tebusan siji. Salah satu kekayaan budaya yang dihawatirkan hilang itu adalah wangsalan yakni formula formula singkat yang makna dan maksud pengutaraannya dipertalikan oleh kesamaan bunyi misalnya carang wreksa caba. Sayengkaga kala kaga kresna mangsa sawa manuk gagak 13 sri maha jawata katong andaka wulune rekta jroning nendra gung kaepi ratune para jawata bathara endra andaka wulune rekta sapi 14 carang.

Yohanes Suwanto News

yohanes suwanto Just another Blog dosen dan staff UNS, tempat berbagi tulisan weblog

http://yswan.staff.uns.ac.id/

Cangkriman Jawa Yohanes Suwanto News

Orang Jawa sangat akrab dengan kata cangkriman. Bahkan, dalam rangka menghibur dan komunikasi tidak jarang menggunakan cangkriman. Apa dan bagaimana cangkriman?

http://yswan.staff.uns.ac.id/2009/07/10/cangkriman-jawa/

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Keong News

Kira-kira wis setaun desa Dhadapan ngalami mangsa ketiga kang dawa dadine larang pangan lan akeh lelara gawe uripe warga ketula-tula.

http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com/2012/11/cerita-rakyat-bahasa-jawa-keong-mas.html

Jurnal Bahasa Just Another Wordpresscom News

Jurnal Bahasa: Jilid 10 Bil.1, Jun 2010 Jun 1, 2010 at 4:00 am | Dikirim dalam Uncategorized | Tinggalkan komen KANDUNGAN. Pilihan Bahasa dan Lingua Franca Suku Kaum ...

http://jurnalbahasa.wordpress.com/

Pitajepang Just Another Wordpresscom Site News

Just another WordPress.com site ... Mutiara yang hilang di tengah pro-kontra kurikulum perekat bangsa. Oleh Nur Endah Puspita Arum

http://pitajepang.wordpress.com/