Sesorah Perpisahan Wakil Kelas 9

Contoh pidato perpisahan sekolah dalam bahasa sunda pidato paturay tineung biantara pidato paturay tineung dina ahir taun perpisahan sareng kenaikan kelas. Contoh naskah pidato perpisahan sekolah berdasaran kerangka naskah pidato sumber bahasa indonesia membuatku cerdas untuk kelas vi assalamualaikum warahmatullahi. Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kinabekten bapak ibu guru ingkag dahat kinurmatan rencang saha adik kelas ingkang kula tresnani puji syukur dhumateng gusti. Pelepasan siswa kelas 12 tahun 2012 seremoni pelepasan burung dara sebagai tanda perpisahan siswa siswi sman 13 kab tangerang angkatan ke 6. 23 juni pensi smp di teater kautaman tmii 23 juni penerimaan rapor kelas vi perpisahan kelas 24 juni penerimaan rapor smp 12 juli pertemuan.

Kula wakil saking rencang rencang kelas 9 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng agengipun kagem bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak konco konco dateng pawiyatan menika ingkang. Pranatacara ing adicara perpisahan teks pranatacara ini juga saya buat saat saya kelas ix ujian praktiknya salah satunya membuat teks pranatacara pranatacara d sesorah perpisahan wakil kelas ix ini se. Salajengipun kula minangka wakil saking siswa kelas ix sedaya ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindan awit saking sih katresnan bapak ibu guru ingkang sampun nggulawentah lan mulang wuruk k. Para rawuh ingkang kinurmatan kula minangka wakil siswa siswi kelas ix ngaturaken gunggunging panuwun ingkang tanpa upami awit kaiklasan tuwin katresnan bapak ibu guru nggulawentah para siswa pramila. Sesorah sambutan wakil kelas 9 pada acara perpisahan modul basa jawa kelas xii semester 1 ngleluri.

Contoh Pidato Perpisahan Sekolah Dalam News

Contoh pidato perpisahan sekolah dalam bahasa sunda (Pidato paturay tineung) Biantara/Pidato Paturay Tineung dina Ahir Taun (perpisahan sareng kenaikan kelas)

http://sepengatahuanku.blogspot.com/2013/05/contoh-pidato-perpisahan-sekolah-dalam.html

Contoh Naskah Pidato Perpisahan Sekolah News

Contoh Naskah Pidato Perpisahan Sekolah Berdasaran Kerangka Naskah Pidato Sumber : Bahasa Indonesia Membuatku Cerdas untuk Kelas VI Assalamualaikum Warahmatullahi ...

http://www.contohnaskah.info/2010/06/contoh-naskah-pidato-perpisahan-sekolah.html

Kumpulan Pidato Bahasa Jawa Pidato News

Bapak kepala sekolah ingkang satuhu kinabekten, bapak ibu guru ingkag dahat kinurmatan, rencang saha adik kelas ingkang kula tresnani. Puji syukur dhumateng Gusti ...

http://pidato-bahasa-jawa.blogspot.com/

Sman 13 Kabupaten Tangerang News

PELEPASAN SISWA KELAS 12 TAHUN 2012. Seremoni Pelepasan Burung Dara sebagai tanda perpisahan siswa-siswi SMAN 13 Kab. Tangerang Angkatan ke 6

http://sman13kab-tangerang.blogspot.com/

Sekolah Tugasku News

23 Juni : Pensi SMP di Teater Kautaman, TMII 23 Juni : Penerimaan Rapor Kelas VI, Perpisahan Kelas. 24 Juni : Penerimaan Rapor SMP 12 Juli : Pertemuan ...

http://tugasku.wordpress.com/